0

© Buena Vista Pictures, Touchstone Pictures
3936_high fidelity_kinzie street bridge_0.jpeg streetview_3936_18.jpg

0

© Buena Vista Pictures, Touchstone Pictures
3935_high fidelity_n milwaukee avenue_0.jpeg streetview_3935_18.jpg

N Milwaukee Avenue High Fidelity (2000)

The location of Championship Vinyl, the record shop Rob Gordon owns.